Francja – przykład jak skutecznie zmniejszać zanieczyszczenie powietrza z wykorzystaniem biomasy.

Według najnowszych badań Central European Research Infrastructure Consortium (CERIC) wzrost liczby domowych palenisk na drewno we Francji z 7,4 do 9 mln szt. w latach 2012-2030 ograniczy emisję pyłów zawieszonych PM o 74%


Nieprawidłowo użytkowane stare piece i otwarte kominki zanieczyszczają znacznie bardziej niż nowoczesne urządzenia na drewno. Dzisiejsza technologia jest w stanie drastycznie zwiększyć wydajność pieców (nawet do 95%), a także obniżyć emisję o 95% w porównaniu do starego pieca. Stare piece są częścią problemu, nowe piece są częścią rozwiązania. Choć udział kominków w zanieczyszczeniu powietrza w porównaniu do kotłów, czy emisji z transportu jest niewielki, choćby z uwagi na znacznie mniejszą częstotliwość ich użytkowania, w całej Europie wymienia się przestarzałe kominki (często otwarte) na kominki spełniające wymogi Ecodesign. Jednocześnie kładzie się nacisk na działania edukacyjne poprzez promowanie prawidłowych technik spalania (spalanie współprądowe) i stosowanie odpowiedniego opału (brykiety drzewne i drewno o wilgotności do 20%).

Central European Research Infrastructure Consortium (CERIC) – ERIC to konsorcjum skupiające wyspecjalizowane laboratoria i ośrodki badawcze z Europy Środkowej i Włoch.

W 2017 r. CERIC przeprowadziło we Francji studium przypadku na poparcie tezy, że zastosowanie nowoczesnych urządzeń grzewczych opalanych biomasą w miejsce przestarzałych urządzeń grzewczych znacznie ograniczy emisję pyłów zawieszonych.

Źródło: Bioenergy For Europe. Slashing emissions from Residential Wood Heating

Za rok bazowy przyjęto rok 2012. Wykonano symulację poziomu emisji na podstawie aktualnej stopy wymiany przestarzałych urządzeń, dzięki dedykowanemu wsparciu finansowemu dla użytkowników.

W ramach badania przewiduje się wzrost liczby domowych palenisk na drewno z 7,4 do 9 mln szt. w latach 2012-2030, przy jednoczesnym spadku emisji PM o 74% (jak na poniższym wykresie)

Scenariusz oparty jest na założeniu, że tylko 40% konsumentów używa wysokiej jakości drewna (o wilgotności poniżej 20%)

Gdyby przyjąć wariant optymistyczny, w którym wszyscy użytkownicy kominków i pieców wymienią swoje urządzenia i używać będą tylko wysokiej jakości, sezonowanego drewna to poziomy emisji z pieców i kominków spadną o 92% w 2030 roku w porównaniu z rokiem bazowym 2012!

Jest to niezaprzeczalny argument na korzyść wspierania nowoczesnych urządzeń opalanych biomasą stałą: drewnem czy pelletem.

Jak to wygląda w praktyce we Francji?

Obecnie we Francji istnieją jedne z najwyższych w UE dopłat do ogrzewania drewnem czy pelletem. W ramach tzw. premii MaPrimeRénov. to pomoc państwa w ramach ANAH dla gospodarstw domowych, które chcą przeprowadzić remont energetyczny w swoich domach. Wysokość pomocy jest znana przed przystąpieniem do pracy, a wypłata pomocy następuje po jej zakończeniu.

Od momentu powstania ponad 100 000 gospodarstw domowych złożyło wnioski o MaPrimeRénov, a ponad 70 000 było już przedmiotem umowy.

W zależności od wysokości dochodu można otrzymać dofinansowanie na poziomie: 1500-3000 EUR na piec / kominek na pellet, 1000-2500 EUR na kominek / piecokominek na drewno /pellet, 4000-6000 EUR na kocioł na biomasę (drewno/pellet).

Obowiązuje również obniżony VAT na drewno opałowe (10%) a w starszych niż dwa lata domach obniżona stawka VAT (5,5%) na wykonanie nowej instalacji zasilanej biomasę leśną. Osoby niekwalifikujące się do programu mogą uzyskać nieoprocentowaną pożyczkę na piec/kocioł/kominek na pellet/drewno (2000-3000 EUR)

Wysoki poziom dotacji znajduje odzwierciedlenie w ilości sprzedanych nowych urządzeń. Według danych Europejskiej Rady Pelletu we Francji w roku 2017 sprzedano 143 900 piecyków na pellet a w 2018 r. 163 000 sztuk (najwięcej w Europie)


Źródło:

  1. https://bioenergyeurope.org
  2. https://www.maprimerenov.gouv.fr
  3. http://www.bois-de-chauffage.net/chauffage-au-bois/aides-achat-poele.php
  4. https://epc.bioenergyeurope.org

Autor: Damian Szatan

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *