Mieszkańcy Małopolski chcą zmienić prawo antysmogowe

W czasie wzmożonej „walki ze smogiem” wprowadzono w Polsce prawo wykraczające poza działania antysmogowe. Kontrolę przejęły rosyjsko-niemieckie koncerny. Teraz, gdy pozbywamy się negatywnych wpływów, trzeba to odkręcać. Jest to praca ciężka i odbywa się na terenie całego kraju. Zobaczmy co dzieje się w Małopolsce.

Historia
W dniu 21 sierpnia 2023 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. Petycji w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie. Dyskutowano nad inicjatywą zmiany uchwał antysmogowych „Tak dla palenia drewnem – stop gazolobby”. Przypominam, że w lutym 2022 roku pan Bartłomiej Krzych z Wieliczki przekazał ok. 2500 podpisów (wraz z potrzebnymi danymi) uwiarygadniających to przedsięwzięcie. Zmiany mają polegać na dostosowaniu uchwał do realiów, szczególnie do zasady zrównoważonego rozwoju. Punkt pierwszy to przywrócenie możliwości ogrzewania drewnem w Krakowie a drugi to przedłużenie możliwości używania pozaklasowych urządzeń na paliwa stałe w Małopolsce do roku 2026. Początkowo urząd „wyrzucił to do kosza” pod błahym pretekstem, jednak Rzecznik Praw Obywatelskich a potem Wojewódzki Sąd Administracyjny ujęli się za prawem tak dużej grupy ludzi do poważnego traktowania. Efektem było posiedzenie tej komisji.

Obrady
Przewodniczący komisji pan Andrzej Wójcik początkowo pozwalał na dość obszerne wypowiedzi, co dało możliwość wyłuszczyć przedstawicielom: Otwartej Wieliczki (Bartłomiej Krzych), rolników indywidualnych (Robert Piorunowicz), Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece (Wojciech Perek) oraz Polskiego Forum Klimatycznego szczegóły tego zagadnienia. Dobrze, bo sam Przewodniczący myślał, że to Urząd Miasta Krakowa decyduje o krakowskiej uchwale antysmogowej, podczas gdy jest to w wyłącznych kompetencjach Sejmiku Województwa Małopolskiego. Temperatura wzrosła (dużo ponad 35C, które były na zewnątrz) gdy głos zabrał nie przedstawiający się pracownik urzędu. Twierdził, że te uchwały analizowało 15 naukowców i że to wszystko jest sprawdzone symulacjami a inicjatywa jest niezgodna z wieloma aktami prawnymi, co powoduje nasze działanie nielegalnym. Na podstawie jego wypowiedzi można by śmiało wołać policję i nas pozamykać w areszcie wydobywczym. Zapomniał chyba, że ta retoryka przegrała już 2 razy w sądzie w sprawie inicjatywy „Tak dla palenia drewnem – stop gazolobby”.

Drewno musi być
Wydaje się, że anonimowy urzędnik nie respektował również faktu, że Rada Naukowa Polskiego Forum Klimatycznego (skład na stronie PFK), której jestem sekretarzem, to specjaliści w dziedzinie smogu, klimatu, zrównoważonego rozwoju i spalania paliw, którzy obradują kilka razy w roku starając się znaleźć najlepsze rozwiązania ekologiczne. Zaś z tych „15 naukowców”, na których się powoływał, aktywny w sprawach smogu jest tylko jeden – profesor w dziedzinie… akustyki.
Ze swej strony przekazałem, że w Krakowie drewno powinno być dopuszczone do ogrzewania, bo jest odnawialne, tanie i łatwo dostępne. W urządzeniach spełniających wymagania ekoprojektu, bo wtedy nie ma istotnego wpływu na zanieczyszczenie powietrza ani zdrowie ludzi. Podkreśliłem, że nie ma ani jednej symulacji czy badania, które by pokazywało rzekomy negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców ekoprojektowych urządzeń na drewno w Krakowie.
Wymiana urządzeń pozaklasowych powinna być w Małopolsce przedłużona do roku 2026 lub do czasu kiedy Program Czyste Powietrze będzie finansował urządzenia na drewno w takim samym stopniu jak gazowe, albo nawet bardziej. Obecnie kopalny i coraz droższy gaz jest w tym jedynym liczącym się programie dotacyjnym bardzo mocno promowany w stosunku do drewna. Jest to niezgodne z polityką klimatyczną UE oraz zasadą zrównoważonego rozwoju zapisaną w art. 5. Konstytucji RP. W tej kwestii pan Robert Piorunowicz zwrócił uwagę, że unijny ETS2 będzie nakładał dodatkowe opłaty za używanie gazu ziemnego a drewno z tego podatku będzie zwolnione, bo jest paliwem odnawialnym.

Przyszłość
Już na najbliższej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, dnia 28 sierpnia, radni będą rozstrzygać los inicjatywy uchwałodawczej „Tak dla palenia drewnem – stop gazolobby”. Zapowiada się bardzo ciekawe wydarzenie, na które zapraszam. Niezależnie od wyniku głosowania temat odwrócenia antyklimatycznych i niekorzystnych dla mieszkańców zapisów uchwał antysmogowych nabiera tempa. Warto wspierać tych, co chcą przywrócić zdrowe zasady a przoduje w tym Kampania Drewno Pozytywna Energia.

Krzysztof Woźniak – Sekretarz Rady Naukowej PFK

Fot. tytułowa – Bartłomiej Krzych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *