Naukowcy odcinają się od opracowań Polskiego i Krakowskiego Alarmu Smogowego

Polski i Krakowski Alarm Smogowy rzadko popiera swoje tezy naukowymi faktami. Znana jest ich współpraca z profesorem, ale od … akustyki. Gdy próbowali się podeprzeć danymi od ludzi pracujących naukowo w dziedzinie smogu/emisji zanieczyszczeń, efekt był zaskakujący.

Dr inż. Krystyna Kubica oraz dr hab. inż. Robert Kubica to naukowcy od lat zaangażowani w zwalczanie problemu niskiej emisji w Polsce i Europie. Mają udział w tworzeniu europejskich norm Ecodesign będących podstawą wszelkich przepisów dotyczących ograniczania zjawiska smogu. Są też autorami wielu opracowań naukowych zamawianych i wykorzystywanych przez polski rząd.

Dnia 3 września 2020 roku wspomnieni powyżej naukowcy wydali oświadczenie zarzucające nierzetelność materiałom o smogu publikowanym przez Polski i Krakowski Alarm Smogowy. W oświadczeniu czytamy m. in. „Niniejszym zwracamy uwagę na błędną i nierzetelną zawartość materiałów informacyjnych publikowanych przez Polski i Krakowski alarm Smogowy. Wyrażamy też sprzeciw dla sposobu wykorzystania informacji opracowanych przez nas na potrzeby przywołanego opracowania[…] Wysokie wartości wskaźników emisji, w żaden sposób, nie mogą być odnoszone do urządzeń grzewczych wprowadzanych aktualnie na rynek krajowy. […]

Nierzetelne wg naukowców informacje. Źródło: „Program PAS dla czystego powietrza w Polsce”

Pikanterii dodaje fakt, że oświadczenie naukowców dotyczy danych na temat urządzeń na biomasę – polskie Odnawialne Źródło Energii.
Zakładając, że naukowcy mają rację należy zapytać jaki jest cel i dla kogo pracują Polski i Krakowski Alarm Smogowy forsując programy ochrony powietrza eliminujące używanie polskiego OZE z biomasy na rzecz innych, generalnie zagranicznych urządzeń jak nieekologiczne kotły na kopalny gaz ziemny?

2 thoughts on “Naukowcy odcinają się od opracowań Polskiego i Krakowskiego Alarmu Smogowego

  1. Problem smogu jest tylko jednym z elementów neutralności klimatycznej i niejako samoczynnie się rozwiązuje jak się ową neutralność klimatyczną osiągnie. Sam smog jest problemem złożonym i jego źródła nie są do końca zbadane. Oczywiście jednym ze źródeł jest „niska emisja’ ( bliżej nie zdefiniowana ) , ale są też i inne. Wymaga to najpierw solidnych badań NAUKOWYCH , a potem dopiero działań naprawczych.

  2. Problem smogu tyczy miast. I powstaje w określonych warunkach meteorologicznych.
    Nasycenie Polski czujnikami smogowymi jest ogromne – co już samo przez się jest zastanawiające.
    Nie wiem czyje są te czujki, i nie wiem, kto je kontroluje oraz kto analizuje ich odczyty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *