Województwo zachodniopomorskie – wymierny sukces Kampanii Drewno Pozytywna Energia

Wojewódzkie programy ochrony powietrza (POP) wprowadzały zakazy używania nowoczesnych kominków spełniających wymogi ekoprojektu. Ten, zatwierdzany przez sejmiki, niespotykany w Europie proceder dotyczył niemal całej Polski. Sprawą zajęła się Kampania Drewno – Pozytywna Energia.

Praca u podstaw
Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska, wojewódzkie POPy aktualizuje się co 3 lata. Urząd Marszałkowski w Szczecinie był jednym z pierwszych, który taką aktualizację przeprowadził w 2023 roku. Obyły się konsultacje społeczne, do których gruntownie przygotowała się Kampania Drewno – Pozytywna Energia. Określono postulaty oraz ich uzasadnienie. Był to efekt wieloletniej pracy z prawnikami, naukowcami, ekologami, kominiarzami i branżą kominkowo-zduńską. Zastosowano również najnowsze technologie. Pod adresem takdlabiomasy.pl przygotowano formularz elektroniczny z gotową zawartością merytoryczną, którą mógł podpisać i skutecznie wysłać do urzędu jednym kliknięciem każdy, kto się z postulatami zgadzał. To niesamowicie uaktywniło stronę społeczną – do zachodniopomorskiego sejmiku trafiło kilkaset takich maili.

Efekty konsultacji
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie potraktował poważnie uwagi przygotowane przez Kampanię Drewno – Pozytywna Energia. Zgodził się z przedstawionymi postulatami oraz zmienił treść nowego POP.
Zamieszczona wraz z nowym POP „Informacja o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski” to bardzo ciekawy dokument.

Zapis w POP z 2020 roku brzmiał:

„… czasowy zakaz palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania mieszkań w okresie grzewczym”

Oznaczało to niepewną sytuację dla właścicieli nawet najnowszych kominków spełniających europejskie normy ekoprojektu (w Polsce dostępne od kilku lat). W najzimniejsze dni, kiedy zazwyczaj smog (niesłusznie przypisywany również nowoczesnym kominkom) jest największy, nie mogli by się nimi dogrzewać. To w oczywisty sposób wpływało na negatywne decyzje o ewentualnym zakupie kominka. Po obecnej zmianie jest:

„…czasowy zakaz stosowania miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, niespełniających wymagań ekoprojektu, z wyjątkiem sytuacji, gdy stanowią one jedyne źródło ogrzewania mieszkania”

Ta zmiana oznacza, że używanie kominka spełniającego wymagania ekoprojektu w województwie zachodniopomorskim jest zawsze dozwolone. To koniec dyskryminacji nowoczesnych kominków w woj. zachodniopomorskim i niekwestionowany sukces kampanii DPE!

Nie dla zakazu używania paliw stałych
W „Informacji o udziale społeczeństwa…” można też zobaczyć wniosek (organizacji, której nazwy się domyślamy) o wprowadzenie całkowitego zakazu używania paliw stałych (w tym biomasy) ze względu na przekroczenia poziomów dozwolonych benzo-alfa-pirenu (BaP). Z badań naukowych wynika, że ekoprojektowe kominki na biomasę są niegroźne dla środowiska i zdrowia ludzi, o czym pisaliśmy tutaj.
Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski również powiedział takiemu zakazowi stanowcze NIE!

Kominki, które nie spełniają wymagań ekoprojektu (tu są też spełniające inne normy jak Bimschv2 czy Nordic Swan) również nie są traktowane bardzo źle. Inaczej niż w innych województwach (mazowieckie, lubuskie), terminy ich wymiany są dosyć odległe:

Ponadto docelowo na terenie województwa zachodniopomorskiego dopuszczone będzie eksploatowanie ogrzewaczy pomieszczeń (kominki, kozy, piece kaflowe itp.) spełniających minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w ust. 1 i 2 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Wymiana lub dostosowanie ogrzewaczy niespełniających powyższych wymogów musi nastąpić do 1 stycznia 2028 r.

Chcesz chronić powietrze – używaj nowoczesnego kominka
To jeszcze nie koniec dobrych informacji. Przychylając się do uwag strony społecznej, w nowym POP nie używa się kuriozalnego określenia „kominki rekreacyjne”. Zachodniopomorski Sejmik zaleca instalowanie kominków spełniających wymagania ekoprojektu a ich ilość zalicza do określania pozytywnych wskaźników ochrony powietrza.

Wskaźniki monitorowania postępu: liczba i powierzchnia budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których nieefektywne indywidualne źródło ciepła na paliwa stałe zastąpiono miejscowym ogrzewaczem pomieszczeń spełniającym wymogi ekoprojektu [szt.] i [m2]

Ekoprojektowe kominki pierwszy raz znalazły się na tej docelowej liście. Są tam niestety również paliwa kopalne jak gaz ziemny czy olej opałowy, co oznacza, że kampania DPE ma jeszcze wiele do zrobienia. Przecież drewno kawałkowe to paliwo odnawialne i powinno być traktowane znacznie lepiej. Warto wspomnieć, że oprócz uwag społeczeństwa zorganizowanych przez kampanię DPE, swoje wnioski (zbieżne z DPE) zgłosiły również organizacje pozarządowe: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece, Cech Zdunów Polskich, Międzywojewódzki Cech Kominiarzy oraz Polskie Forum Klimatyczne.

Podsumowanie
Praca Kampanii Drewno – Pozytywna Energia przynosi wymierne pozytywne skutki. Każdy, kto nie chce utracić możliwości bezpiecznego, taniego i ekologicznego ogrzewania drewnem, może mieć w tym swój udział wspierając inicjatywę DPE poprzez udział w tej zrzutce, do czego zachęcamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *