Fundamentalne błędy ekologiczne w małopolskim POP

Program Ochrony Powietrza w Małopolsce jest konsultowany znacznie dłużej niż w innych województwach. Przyczyną jest niezwykłe zaangażowanie się grup społecznych, których ten program dotyczy. Analiza propozycji wykazuje wiele zapisów ocenianych negatywnie przez samorządowców, kominiarzy, zdunów, sprzedawców polskiego węgla, producentów pelletu i kominków, mieszkańców, rolników indywidualnych oraz ekologów.

Stan konsultacji POP w Małopolsce
W dniu 22.07.2020 odbyło się kolejne spotkanie organizowane przez Departament Ochrony Środowiska małopolskiego urzędu marszałkowskiego. Pani mgr inż. Aneta Lochno z firmy Atmoterm przedstawiła prezentację pokazującą aktualną wersję proponowanego programu. Analiza tego dokumentu ujawnia błędy w założeniach. Błędy tak poważne, że skutkujące działaniami nieprawidłowymi – powodującymi opór społeczny.

Paliwa stałe wrogiem nr 1
Kilkanaście stron prezentacji zatytułowanych jest „Działania naprawcze – ograniczenie użytkowania urządzeń na paliwa stałe”. Nie jest to pomyłka drukarska – wiele proponowanych działań ma właśnie w ten sposób wprowadzać pozytywny efekt ekologiczny. Pani Aneta Lochno tak to ujmuje w 16 minucie spotkania: „Jeśli chodzi o działanie dotyczące używania urządzeń na paliwa stałe – w gminach przewidziano, żeby od 2020 roku przynajmniej 50% a od 2025 roku 100% energii elektrycznej było z odnawialnych źródeł energii”. Wygląda na to, że biomasa drzewna (pellet, drewno, zrębki), która jest niewątpliwie paliwem stałym ma być eliminowana z użycia w Małopolsce w ramach „działań naprawczych”. Na rzecz OZE. Przecież biomasa ta jest właśnie OZE i to 100% OZE, ale wg programu ma zniknąć i mają tego dopilnować gminy.

Fot. Prezentacja Atmoterm z dnia 22.07.2020 strona 10

Jak jest w rozwiniętej Europie
Austria czy Niemcy od dawna promują używanie biomasy drzewnej. Niemiecki program rządowy realizuje w 2020 roku dopłaty w wysokości 35-45% do zakupu urządzeń używających właśnie to paliwo. Powodem jest przestrzeganie europejskiego prawa, stosowanie zaleceń Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Szwajcaria od lat prowadzi edukację o prawidłowym używaniu paliw stałych w urządzeniach grzewczych obsługiwanych ręcznie. Cała Europa promuje używanie biomasy drzewnej a małopolski program ochrony powietrza odwrotnie – „ogranicza użytkowanie urządzeń na paliwa stałe”.

Czy biomasowe OZE jest ważne?
Biomasa drzewna to przede wszystkim rodzime, polskie zasoby energetyczne. W odróżnieniu od innych OZE jest ona źródłem stabilnym, niezależnym od pory dnia czy pogody. Drewno to bezpieczeństwo energetyczne dla Polaków. Jest to jednocześnie energia powszechnie dostępna oraz tania i dlatego jest znakomitym narzędziem do ograniczania ubóstwa energetycznego w Polsce. Z tych przyczyn próby eliminacji tego paliwa w Małopolsce rodzą sprzeciw wielu środowisk z ekologami na czele.

Kto za tym stoi i dlaczego
Jaki cel może mieć eliminowanie urządzeń i paliw o dużej wartości dla polskiego społeczeństwa? Na pewno zwiększa rynek zbytu dla produkowanych za granicą urządzeń produkujących energię oraz samej energii kupowanej poza Polską. Eliminowanie biomasy drzewnej prezentowane jest przez firmę Atmoterm. Należy jednak zauważyć, że działania ograniczania OZE z biomasy drzewnej są mocno wspierane przez Departament Ochrony Środowiska małopolskiego urzędu marszałkowskiego pod nadzorem wicemarszałka Urynowicza oraz Krakowski i Polski Alarm Smogowy. Jeśli podmioty te nie rozumieją, nie znają przepisów unijnych, to należy je natychmiast odsunąć od wpływu na małopolski program ochrony powietrza, żeby nie tworzyć bubli. Jeśli jednak przepisy te znają i świadomie popierają eliminację polskiego OZE, to tym bardziej trzeba im się przeciwstawić.

Przyszłość małopolskiego POP
Nie wiadomo co dokładnie stanie się z procedowanym programem, ale ujawnione nieprawidłowości nie wróżą dobrze. W Krakowie zapowiadane są protesty uliczne, pro-polskie, przeciwko szkodliwym zapisom proponowanym przez ludzi wicemarszałka Urynowicza. Do radnych trafi wiele niepokojących informacji, które z pewnością zapalą czerwoną lampkę…

Krzysztof Woźniak, Polskie Forum Klimatyczne

4 thoughts on “Fundamentalne błędy ekologiczne w małopolskim POP

  1. „Przecież biomasa ta jest właśnie OZE i to 100% OZE, ale wg programu ma zniknąć i mają tego dopilnować gminy.” Przecież tutaj chodzi tylko o energię elektryczną w obiektach użyteczności publicznej, a nie energię cieplną ze spalania biomasy. Nie ma tutaj mowy o tym, że biomasa ma zniknąć i że mają tego dopilnować gminy. Nawet temat zadania „ograniczenie użytkowania urządzeń na paliwa stałe” nie oznacza ELIMINOWANIA tych urządzeń.

    1. „Ograniczenie użytkowania” nie oznacza „eliminowania”? Ciekawe. Oczywiście oznacza eliminowanie. Co do energii elektrycznej, to trzeba pytać Atmoterm, co autorzy mieli na myśli tytułując pozyskiwanie energii elektrycznej z OZE słowami „Ograniczenie użytkowania urządzeń na paliwa stałe”. Brawo za czujność, bo to naprawdę wygląda na jakąś manipulację twórców uchwał antysmogowych. Nawet gdy treść nie dotyczy urządzeń na paliwa stałe, to tytuł i tak dają (chyba!) propagandowy. No i oczywiście, że (owe m. in. ograniczenie użytkowania urządzeń na paliwa stałe) jest obowiązkiem małopolskich gmin jest tam wyraźne napisane. Proszę się dobrze przyglądnąć. Pozostaje pytanie jakim sposobem takie kwiatki są akceptowane przez urząd marszałkowski?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *