Czy Prezydent i Premier współpracują z OSKP w sprawie obrony biomasy?

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece broni polskie OZE – biomasę przed próbą eliminacji. Zwraca uwagę na bardzo niebezpieczne dla Polaków zapisy zawarte w programie Czyste Powietrze…

Tomasz Kostecki

W czerwcu 2020 roku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece wystosowało oficjalne pisma do Prezydenta i Premiera RP dotyczące nieprawidłowości w najnowszej wersji rządowego programu „Czyste Powietrze”. Stowarzyszenie zauważa, że program w nieuprawniony sposób pomija urządzenia zasilane odnawialną biomasą (kominki i piece) w systemie dopłat. Drugim bardzo niepokojącym zapisem jest zakaz dopłat do kotłów na biomasę w przypadku gdy w danym gospodarstwie istnieje możliwość podłączenia do sieci gazowej. Jest to „ustawowe” preferowanie paliw kopalnych kosztem OZE i w oczywisty sposób niszczy klimat. Program „Czyste Powietrze 2.0” ograniczając możliwość ogrzewania biomasą potęguje ubóstwo energetyczne oraz wpływa niekorzystnie na bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Autorem obecnego programu jest Ministerstwo Klimatu wraz z NFOŚiGW oraz Polskim Alarmem Smogowym. OSKP tłumaczy adresowanie swoich pism do najważniejszych osób w państwie tym, że nieprawidłowości są bardzo poważne. Zapisy programu Czyste Powietrze to działania zupełnie inne niż w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, gdzie na przykład kotły pelletowe mają najwyższy stopień dopłat, tak jak pompy ciepła. Zakaz dopłat do urządzeń na biomasę gdy w pobliżu jest sieć gazowa może dotyczyć nawet 400 000 gospodarstw domowych w Polsce.

Taki ruch OSKP przyniósł oczekiwany rezultat, bo choć ani Prezydent ani Premier nie zajmują się bezpośrednio zagadnieniami smogu czy ochroną klimatu, to jednak tematy te są w ich bezpośrednim zainteresowaniu. Premier przekazał pismo do Ministerstwa Klimatu, jako organu właściwego dla poruszanych zagadnień. Zobowiązał jednak ministra do przesłania sobie kopii odpowiedzi, jaka będzie udzielona stowarzyszeniu. Kancelaria Prezydenta RP potwierdziła, że wnikliwie zapoznała się z uwagami i postulatami zawartymi w piśmie podpisanym przez prezesa OSKP Piotra Baturę. „[…] Chcielibyśmy zaznaczyć, że zawarte w korespondencji sugestie, postulaty i argumenty zgłaszane przez obywateli i zainteresowane środowiska, stanowią istotny materiał, który w Kancelarii Prezydenta RP jest wnikliwie analizowany i traktowany jako ważny element dialogu społecznego. Celem dialogu jest natomiast zdefiniowanie konkretnych problemów oraz określenie roli i możliwości Prezydenta RP w ich rozwiązywaniu. […]”

Można przypuszczać, że taki sposób interwencji OSKP znacznie zmniejsza ryzyko odwlekania realizacji postulatów stowarzyszenia przez Ministerstwo Klimatu, które z niewyjaśnionych przyczyn traktuje biomasę znacznie gorzej niż inne OZE. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece zastrzega, że jest to dopiero początek kampanii na rzecz przywrócenia biomasie równorzędnego statusu wśród Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce. Początek bardzo oficjalny ale niezbędny fundament do dalszych działań i osiągnięcia ostatecznego sukcesu.

Fot. tytułowa: Tomasz Kostecki

2 thoughts on “Czy Prezydent i Premier współpracują z OSKP w sprawie obrony biomasy?

  1. Prezydent i Premier „współpracują” z OSKP , to chyba lekka przesada?! Po prostu „podzielają opinię” i trudno by tym osobom nie zależało na czystym powietrzu w ich kraju.! Jednak konstytucyjne kompetencje Prezydenta są zupełnie inne a z listów nic konkretnego nie wynika i nie wyniknie póki nie będzie obiecanych w korespondencji opinii fachowców. Czyli póki co jest jak jest .Jednak jeśli ktoś wysyłając te listy liczył na cud to raczej adresatem powinna być…Jasna Góra

    1. „Opinie fachowców” o czym, że gaz ziemny jest kopalny a biomasa odnawialna? Tego być może oczekiwałby Minister Klimatu, bo zawsze zabierze trochę czasu. Na szczęście w kancelariach premiera i prezydenta prawdopodobnie o tym wiedzą. Ta wiedza wystarcza do przeprowadzenia oczekiwanych zmian, przynajmniej jako solidny fundament a chyba tam coś o fundamencie piszą a nie o cudzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *